Samen Doen

Boekelo

Copyright © All Rights Reserved

 

Hulpvraag

Ik kijk en luister naar jullie hulpvraag!

Niet de hulpvraag van de buurvrouw, school, of instantie!

Ik sta open voor kleine vragen, maar ook grote(re) vragen die een langere begeleidingstijd nodig hebben kun je bij mij neerleggen.

Elke vraag wordt snel beantwoord. In principe geen wachttijd en geen bureaucratie.

 

Zie Samen Doen als handvat om je eigen leven en dat van je gezin zelf weer richting te geven.

Ik geef advies en tips, jij bent diegene die beslissingen neemt!

Want de echte deskundige in je situatie ben je zelf!

 

Ik werk vanuit het vertrouwen dat de aanvragers het beste willen voor hun kind.

De aanvragers staan volledig achter de keus om Samen Doen in te schakelen.

Indien de motivatie niet volledig is dan werkt het niet prettig voor beide partijen en levert het weinig op.

 

De basis

Ik ben gericht op voorkomen in plaats van genezen!

Oplossingen zoeken voor de lange termijn in plaats van korte termijn!

Het zoveel mogelijk gebruiken van de deskundigheid van ouders en begeleiders.

 

Tijdens de intake zal ik proberen een totaaloverzicht van vragen en prioriteiten van de ouders (en kind) te maken.

De vervolg stappen zijn afhankelijk van de hulpvraag.

Het aantal begeleidingsmomenten zijn ook afhankelijk van de hulpvraag. Soms is één keer begeleiding voldoende, soms zullen er meer afspraken nodig zijn.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanbod

 • hulp om overzicht te krijgen over de situatie en daar baas over te worden en te blijven.
 • hulp om duidelijk te krijgen wat je als gezin wil, wat handig is in jullie huis.
 • proberen leren in te zien hoe je problemen kunt voorkomen (dus niet alleen oplossen)
 • hulp om zicht te krijgen op welke praktische hulpmiddelen waar ingezet kunnen worden
 • waar nog geen pasklare oplossingen voor zijn ga ik helpen om ze samen te creëren.
 • een luisterend oor
 • objectief kijken naar de situatie en de omgeving
 • ouderbegeleiding / gezinsbegeleiding / kindbegeleiding
 • oefenen (inslijten) van vaardigheden met het oog op verbetering of behoud van een vaardigheid
 • ondersteunen bij activiteiten
 • ondersteunen bij of het oefenen met het aanbrengen van (dag)structuur of het voeren van regie. Bijvoorbeeld: verduidelijking via agenda / weekplanner, aansturen zowel direct als op afstand, invulling leren geven aan vrije tijd.
 • gesprekken met als doel inzicht geven in eigen mogelijkheden en acceptatie van een beperking.
 • ondersteunen bij gesprekken instanties.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stappen

 • wat wil je? (structuur bepalen)
 • hoe kom je daar? (handvaten)
 • hoe houd je dat vast? (samen ervaren)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Middelen

 • picto systemen maken (plaatjessysteem)
 • hulpboeken
 • spel kaarten (sociaal- emotioneel)
 • rollenspelen etc
 • contacten leggen/organiseren met ouders met dezelfde hulpvraag, derden e.a.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Ik zet mijn ervaringskennis en deskundigheid in op het gebied van:

 • kennis en inzicht in de vraagkant.
 • kennis en inzicht in de oplossingkant.
 • kennis en ervaring in gezinssituaties.
 • kennis en ervaring in de consequenties van lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen.
 • ervaringen in effecten op langere termijn.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trefwoorden over mijn manier van werken zijn:

 • betrokken maar objectief
 • eerlijk en oprecht
 • betrouwbaar
 • duidelijk en consequent
 • praktisch
 • adviserend
 • oplossingen zoeken voor de lange termijn effect
 • maatwerk

 

 

Wist je dat:

 

 

Samen Doen particuliere dienstverlening biedt

ik ben dus niet afhankelijk van instanties

 

Samen Doen ambulant werkt

dus niet ‘op kantoor’ maar in het gezin, op het sportveld,

zonodig op straat.

 

 

Samen Doen verschillende facetten biedt

informatie, advies en ondersteuning

 

 

Samen Doen anders is dan de meeste instanties

onafhankelijke dienstverlening, directe toegang zonder drempels, 24/7 bereikbaar indien nodig.

 

 

Samen Doen ook sportclubs ondersteuning biedt

 

 

Samen Doen open staat voor iedereen

geen verwijzing nodig, geen diagnose/indicatie nodig

 

Samen Doen gaat uit van de positieve intentie.

Ik ga uit van wat iemand al wel kan,

wat er wel goed gaat!

 

Dit gaat vaak beter dan wanneer je uitgaat van de problemen!