Samen Doen

Boekelo

Copyright © All Rights Reserved

Wat is

Wat is Samen Doen:

 

 

Praktische begeleiding voor iedereen die praktische (gezins-) begeleiding nodig heeft.

Samen Doen is er speciaal voor alle kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar en hun ouders/opvoeders en voor (sport-) begeleiders.

 

Maar wat is praktische begeleiding en wie heeft het nodig?

 

Het is een vorm van kortdurende begeleiding voor kind, ouders, begeleiders van bijv. de sportclub van je kind, opa's/oma's etc.

 

Praktisch houdt in dat ik aan het werk ga met kind of de ouder/begeleider en praktische handvaten mee geef om het in de praktijk uit te voeren.

 

Je kunt gebruik maken van de begeleiding van Samen Doen als je als ouders"struikelblokken" in de opvoeding tegenkomt die je alleen niet uit de weg krijgt of soms niet eens ziet maar weet dat ze er zijn.

 

Je kunt ook gebruik maken van de begeleiding als je ziet dat je kind zelf tegen "struikelblokken" aanloopt maar jij kunt ze zelf niet uit de weg krijgen (zij het doordat je je kind teveel wilt beschermen/behoeden voor of misschien wel doordat jullie teveel op elkaar lijken).

 

Ook als je ziet dat het op de (sport-) club niet loopt zoals verwacht of dat het zou moeten wat betreft omgang van leiders/trainers met je kind, of je kind heeft moeite zich aan de situatie aan te passen kun je de praktische begeleiding van Samen Doen inzetten.

Ook kun je gebruik maken van Samen Doen als het binnen een team niet loopt zoals je zou verwachten.

 

 

Tijdens de begeleiding staat het kind, het team, of jij en de hulpvraag centraal.

 

 

 

 

 

Samen Doen richt zich op het versterken van de eigen kracht van kind én ouder(s)!!

Doel van de begeleiding voor kinderen:

 

Zorgen dat je kind zelf controle krijgt over datgene waar hij of zij mee zit en dat er een keuze is.

 

Het kind leert zelf, of door jou, te vertrouwen op zijn of haar eigen sterke kanten

 

----------------------------------------------------------------

 

Doel van de begeleiding voor ouders:

 

Zorgen dat je zelf controle krijgt over datgene waar je tegenaan loopt en dat je zelf een keus kunt maken welke kant je opgaat

 

Je leert jezelf weer te vertrouwen, ziet je eigen sterke kanten weer én die van je gezin

 

---------------------------------------------

 

Doel van de begeleiding voor begeleiders:

 

Zorgen dat je met het kind het doel kunt bereiken

 

Controle krijgen over datgene waar je zelf tegenaan loopt en dat je zelf een keus kunt maken welke kant je opgaat met het kind

 

Je leert de sterke kanten van het kind zien en die te gebruiken binnen het team

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen Doen!!